نظرسنجی خدمات

نظرسنجی مربوط به میزان رضایت مشتریان بعد از اتمام تعمیر دستگاه می باشد

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

1.کیفیت خدمات ارائه شده توسط آرمان گارانتی را چطور ارزیابی می کنید ؟*
2.نوع و تنوع ارائه شده توسط آرمان گارانتی را چطور ارزیابی می کنید ؟*
3.نوع برخورد پرسنل آرمان گارانتی را چطور ارزیابی می کنید ؟*
4.تلاش کارکنان آرمان گارانتی در جهت پاسخ گویی و رفع مشکل شما را چطور ارزیابی می کنید ؟*
5.سطح خدمات رسانی آرمان گارانتی را چطور ارزیابی می کنید ؟*
6.میزان رضایت شما از زمان تعمیرات را چطور ارزیابی می کنید ؟*
7.میزان رضایت شما از هزینه ی خدمات و قیمت قطعات چه مقدار است ؟*