نظرسنجی خدمات

نظرسنجی مربوط به میزان رضایت مشتریان بعد از اتمام تعمیر دستگاه می باشد

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

۱.کیفیت خدمات ارائه شده توسط آرمان گارانتی را چطور ارزیابی می کنید ؟*
۲.نوع و تنوع ارائه شده توسط آرمان گارانتی را چطور ارزیابی می کنید ؟*
۳.نوع برخورد پرسنل آرمان گارانتی را چطور ارزیابی می کنید ؟*
۴.تلاش کارکنان آرمان گارانتی در جهت پاسخ گویی و رفع مشکل شما را چطور ارزیابی می کنید ؟*
۵.سطح خدمات رسانی آرمان گارانتی را چطور ارزیابی می کنید ؟*
۶.میزان رضایت شما از زمان تعمیرات را چطور ارزیابی می کنید ؟*
۷.میزان رضایت شما از هزینه ی خدمات و قیمت قطعات چه مقدار است ؟*