مراحلی که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد به صورت کلی بوده و در صورت تمایل برای اطلاع از شرایط و مراحل اختصاصی لطفا با همکاران ما در قسمت ارتباط با مشتری تماس حاصل فرمایید

۱) ابتدا فرد با مراجعه به مراکز خدمات و ارائه مدارک لازم جهت پذیرش گارانتی و یا پذیرش آزاد دستگاه را با اخذ قبض پذیرش نزد گارانتی جهت اظهار نظر کارشناسان فنی به امانت خواهد گذاشت.

#مدارک لازم جهت پذیرش گارانتی:

الف) گارت گارنتی درای تاریخ انقضاء

ب)لیبل مخصوص گارنتی

#پذیرش دستگاه به هیچ عنوان ملاکی برای شامل گارانتی شدن یا نشدن دستگاه نمیباشد.

۲) کارشناسان فنی مراکز خدمات بعد از ملاحظه شرایط دستگاه نسبت به اظهار نظر در خصوص گارانتی بودن و یا نبودن دستگاه اعلام نظر کرده و دپارتمان ارتباط با مشتریان در خصوص موارد خاص به مشتریان عزیز اطلاع خواهند داد.

۳) در صورتی که دستگاه شامل شرایط گارانتی باشد به قسمت تعمیرگاه ارجاع شده و نسبت به مشکل دستگاه به دپارتمان سخت افزار، نرم‌افزار، تعویض و یا سنجش خسارت ارجاع خواهد شد.

۴) در صورتی که دستگاه شامل شرایط گارانتی نباشد مسئولین ارتباط با مشتری جهت ارائه ادله با مشتری تماس گرفته و ادله را به حضور ایشان عرض خواهند کرد در صورتی که مشتری تمایل به ادامه ارائه خدمات داشته باشد با ارائه هزینه تقریبی توسط کارشناسان شرکت مبادرت به ارائه خدمات به دستگاه ایشان خواهد شد و در صورتی که مشتری رضایت در خصوص ارائه خدمات نداشته باشد با مراجعه به مراکز خدمات و ارائه قبض پذیرش دستگاه خود را تحویل خواهد گرفت.

# لازم به ذکر است در خصوص دستگاه هایی که شامل گارانتی می شوند و یا مشتری با ارائه خدمات در خصوص پذیرش آزاد موافقت نموده قسمت تعمیرگاه در شرایطی که تامین قطعات در شرایط اقتصادی امروز دچار مشکل شود می تواند تا ۳۰ روز کاری نزد گارانتی به امانت باشد و همچنین شرکت گارانتی موظف است در صورتیکه ارائه خدمات بیش از حد متعارف طول بکشد مدت گارانتی دستگاه را به همان میزان افزایش داده به طور مثال اگر دستگاهی به مدت ۳۰ روز کاری نزد شرکت گارانتی به امانت جهت ارائه خدمات واگذاری شده به تاریخ انقضای آن گارانتی باید به میزان یک ماه اضافه گردد.

# اگر دستگاهی در مدت یک ماه سه بار به علت مشابه نزد گارانتی پذیرش شود و کارشناسان گارانتی این مطلب را تایید نموده شرکت آرمان موظف است تا نسبت به تعویض دستگاه با مدل مشابه و یا مدلی که مشتری آن را تایید نموده چه با مشخصات بالاتر و چه با مشخصات پایین تر با اخذ هزینه و یا پرداخت هزینه رضایت مشتری را جلب نماید.

# شرکت آرمان هیچ مسئولیتی در خصوص قیمت فروش دستگاه نداشت و در مواقعی که احتیاج به مرجوع کردن هزینه خرید دستگاه( مبلغی که در هنگام گارانتی کردن دستگاه از طرف شرکت وارد کننده به این گارانتی اعلام گردیده) مرجوع خواهد شد.

# در خصوص گرارنتی لایف تایم در مورد قطعاتی که شامل این شرایط میگردند: لایف تایم به این معنا است که قطعه مذکور تا زمانی که شرکت تولید کننده آن اقدام به تولید مینماید شامل گارانتی میباشد و به محض خارج شدن از خط تولید به آن خدمات ارائه نخواهد شد.