با توجه به عدم پشتیبانی شرکت مایکروسافت از ویندوز XP از تاریخ ۸ آوریل ۲۰۱۴ مادربرد هایی که از سری چیپ های نام برده شده استفاده می کنند از ویندوز XP پشتیبانی نمی کنند.