در حال حاضر درایورهای مادربردهای سری ۷ و ۸ و ۹ اینتل از وب سایت اصلی گیگابایت قابل دریافت است.
http://www.gigabyte.com/support-downloads/support-downloads.aspx
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.gigabyte.com/MicroSite/381/w10.html